REFERENCIE

Bytové domy: 

Bytový dom Jungmanova ul., Bratislava
Bytový dom, Leškova, Bratislava
Bytový dom, Komenského, Modra
Bytový dom, Sputnikova ul., Bratislava
Bytový dom, Rybárska ul., Šamorín
Nadstavba polyfunkčného domu, Michalská ul., Bratislava
Developerský projekt Bytové domy Slnečné záhrady v Hviezdoslavove
Bytový dom, Zálužická 9-15 v Bratislave
Bytový dom, Zálužická 17-23 v Bratislave
Bytový dom, Sibírska ul. 8-14 v Bratislave
Bytový dom, Hlavná 20-24, Šamorín
Bytový dom, Zálužická 9-15,Bratislava
Bytový dom, Zálužická 17-23, Bratislava
Bytový dom, Obchodná 41, Bratislava
Dvojdomy, Hviezdoslavov

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: 

Poliklinika Ružinov – pracovisko MR
Poliklinika HEDAK a.s, Mýtna, Bratislava
Fakultná nemocnica, Nové Zámky – pracovisko Magnetickej rezonancie
Univerzitná nemocnica akad. L .Dérera, Bratislava- pracovisko Magnetickej rezonancie, pracovisko CT
BIONT, Bratislavské iónové technológie, PET CT
Nemocnica Poprad – pracovisko pre CT a MR
Fakultná nemocnica J.A. Reimana v Prešove – montáž elektroinštalácie na pracovisku MR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach – pracovisko Magnetickej rezonancie
Nemocnica Šamorín

Školy: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Špeciálna základná škola, Šamorín
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
ZŠ Mateja Bela, Šamorín
Gymnázium M.R. Štefánika v Šamoríne
Materská škola, Veterná, Šamorín

Ostatné: 

Kerschner s.r.o , Senec
Farský úrad v Podunajských Biskupiciach
IMPA Šamorín, s.r.o.
COOP Jednota, Šamorín
Obec Tomášov –repasácia pouličného osvetlenia
La Galleria, Dunajská Lužná
Športová hala Mladosť, Bratislava
Športová hala Elán, Bratislava
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno
Športservis v Podunajských Biskupiciach a Petržalke, Bratislava
Kancelárske priestory, Hurbanovo nám., Bratislava
Pizzeria Ciao, Trnavská ul., Bratislava
Vitálos Zákusky, Nová Dedinka
Rybársky cech, Bratislava
Farský úrad, Podunajské Biskupice, Bratislava
Daňový úrad, Šamorín
Finarte, Gorkého ul., Laurinského ul., Bratislava
Italia agency s.r.o., ul. Svornosti, Bratislava
Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Dom seniorov Ambrózia v Šamoríne
Firma Palkov s.r.o.
Firma BELT Slovakia s.r.o., Most pri Bratislave – administratívna budova
Hasičská zbrojnica, Šamorín 
Množstvo rodinných domov,  bytov a  firemných priestorov
Enviromentálne školiace stredisko v Šamoríne