POČÍTAČOVÉ SIETE

Naša firma zabezpečuje montáž počítačových sietí na báze metalickej kabeláže kategórie Cat.5e a Cat.6A. Taktiež ponúkame možnosť certifikačných meraní štruktúrovanej kabeláže s následnou dokumentáciou.

Štruktúrované kabelážne systémy tvoria základ pasívnej časti komunikačnej infraštruktúry budov. Hlavnou požiadavkou pri návrhu štruktúrovanej kabeláže je z hľadiska jeho využitia a funkčnosti vytvoriť univerzálny kabelážny systém, ktorý je schopný prenášať dáta, hlas, obraz prípadne dáta iných perspektívnych technológií vysokou rýchlosťou po jedinom médiu. Práve preto sa stali systémy štruktúrovaných kabeláží flexibilnými univerzálnymi systémami, ktoré nemôžu chýbať v dnešných moderných budovách. Celá technológia je pritom postavená len na metalických kábloch.

Rýchlosť prenosu informácií po tomto zariadení môže byť od 100 Mbit/s až po 10 Gbit/s. Možnosť prenosu údajov týmito rýchlosťami je teda zárukou, že vaša spoločnosť, prípadne domácnosť, bude schopná sledovať vývoj a trendy v oblasti informačných technológií.

POČÍTAČOVÉ SIETE – REFERENCIE

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
Špeciálna základná škola, Šamorín
Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno
MPBH Šamorín
DOKA Slovakia, Debniaca technika, s.r.o. Bratislava
D.A.CZVEDLER, spol. s r. o.
Základná škola Mateja Bela v Šamoríne
Univerzitná nemocnica na Mickiewiczovej ul. v Bratislave