ELEKTROINŠTALÁCIE

Poskytujeme kompletné elektroinštalačné práce od kalkulácií, montáže až po záverečné revízie. Realizujeme montáž novej elektroinštalácie, ale aj obnovu a rekonštrukciu starých elektrických rozvodov tak, aby zodpovedali platným normám.

Vlastníme oprávnenie vydané Technickou inšpekciou, a.s., evidenčné číslo: 64/4/2013 – EZ – O (OU, R, M) – E2 -A,B. Veľký dôraz kladieme na precíznosť, naša spoločnosť je zodpovedná za to, že výsledná elektroinštalácia zodpovedá platným normám a predpisom. Ako dodávateľ elektroinštalácie dokladáme k našej práci revíznu správu a atesty inštalovaných zariadení.

Elektroinštalačné práce vykonávame profesionálne vďaka nášmu skúsenému personálu a aj vďaka spolupráci s mnohými známymi výrobcami materiálu a produktov, medzi ktoré patria aj tieto:

Kompletná montáž

Venujeme sa najmä kompletnej montáži elektroinštalácie v nových budovách – v bytoch, rodinných domoch, polyfunkčných budovách, nemocniciach, školách, kostoloch, domovoch dôchodcov, atď. Práce zahŕňajú prípravu a vysekanie drážok pre kabeláž, rozvodné skrine a osvetlenie až po ich inštaláciu. Samozrejmosťou je aj poradenstvo pri výbere správnych materiálov a produktov pre bezpečný a účelný výsledok elektroinštalácie.

Rekonštukcia a obnova

Radi poskytneme aj služby v oblasti obnovy vašej starej elektroinštalácie v takom rozsahu, aby spĺňala všetky aktuálne normy a stačila potrebe výkonu pre všetky vaše zariadenia v domácnosti, firme, inštitúcii či v obci.

Dodanie materiálu

V rámci našich elektroinštalačných služieb pre vás dodáme aj všetky potrebné materiály a produkty, k dispozícii máme aj mnoho katalógov na prezretie. Základom je pre nás vedieť všetky vaše požiadavky a podľa toho vám poradíme najlepšie riešenie, či už v oblasti rozvodných skriní, káblov, svietidiel, zásuviek, zvončekov a audio/video vrátnikov, počítačových sietí, atď.

NAŠE REFERENCIE PRE ELEKTROINŠTALÁCIE

Bytové domy: 

Bytový dom Jungmanova ul., Bratislava
Bytový dom, Leškova, Bratislava
Bytový dom, Komenského, Modra
Bytový dom, Sputnikova ul., Bratislava
Bytový dom, Rybárska ul., Šamorín
Nadstavba polyfunkčného domu, Michalská ul., Bratislava
Developerský projekt Bytové domy Slnečné záhrady v Hviezdoslavove
Bytový dom, Zálužická 9-15 v Bratislave
Bytový dom, Zálužická 17-23 v Bratislave
Bytový dom, Sibírska ul. 8-14 v Bratislave

Školy: 

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Špeciálna základná škola, Šamorín
Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta telesnej výchovy a športu
ZŠ Mateja Bela, Šamorín
Gymnázium M.R. Štefánika v Šamoríne

Nemocnice a zdravotnícke zariadenia: 

Poliklinika Ružinov – pracovisko MR
Poliklinika HEDAK a.s, Mýtna, Bratislava
Fakultná nemocnica, Nové Zámky – pracovisko Magnetickej rezonancie
Univerzitná nemocnica akad. L .Dérera, Bratislava- pracovisko Magnetickej rezonancie, pracovisko CT
BIONT, Bratislavské iónové technológie, PET CT
Nemocnica Poprad – pracovisko pre CT a MR
Fakultná nemocnica J.A. Reimana v Prešove – montáž elektroinštalácie na pracovisku MR
Univerzitná nemocnica L. Pasteura v Košiciach – pracovisko Magnetickej rezonancie
Nemocnica Šamorín

Ostatné: 

Kerschner s.r.o , Senec
Farský úrad v Podunajských Biskupiciach
IMPA Šamorín, s.r.o.
COOP Jednota, Šamorín
Obec Tomášov –repasácia pouličného osvetlenia
La Galleria, Dunajská Lužná
Športová hala Mladosť, Bratislava
Športová hala Elán, Bratislava
Plastic Omnium Auto Exteriors, s.r.o., Lozorno
Športservis v Podunajských Biskupiciach a Petržalke, Bratislava
Kancelárske priestory, Hurbanovo nám., Bratislava
Pizzeria Ciao, Trnavská ul., Bratislava
Vitálos Zákusky, Nová Dedinka
Rybársky cech, Bratislava
Farský úrad, Podunajské Biskupice, Bratislava
Daňový úrad, Šamorín
Finarte, Gorkého ul., Laurinského ul., Bratislava
Italia agency s.r.o., ul. Svornosti, Bratislava
Okresná prokuratúra Dunajská Streda
Dom seniorov Ambrózia v Šamoríne
Firma Palkov s.r.o.
Firma BELT Slovakia s.r.o., Most pri Bratislave – administratívna budova
Hasičská zbrojnica, Šamorín 
Množstvo rodinných domov,  bytov a  firemných priestorov