BLESKOZVOD A UZEMŇOVACIE ZARIADENIA

Každý objekt je potrebné chrániť pred nebezpečenstvom zasiahnutia bleskom a následného požiaru. Z tohto dôvodu je nevyhnutné mať na nehnuteľnosti bleskozvod, ktorý bezpečne odvedie elektrický výboj do zeme. Či už je to nová stavba alebo starší objekt, nainštalujeme vám kompletný bleskozvodový systém:

  • na začiatku je dôležité nám dodať projekt a my zrealizujeme osobnú obhliadku nehnuteľnosti, aby sme pre vás zvolili vhodný model bleskozvodu a uzemnenia
  • vypracujeme a pošleme vám cenovú kalkuláciu
  • naplánujeme s vami inštaláciu bleskozvodu a s tým súvisiacich zariadení
  • bleskozvody a uzemnenie inštalujeme za prísnych bezpečnostných pracovných podmienok, vlastníme závesné zariadenia pre našich zamestnancov a profesionálne strešné rebríky
  • obdržíte od nás dokumentáciu na odborne nainštalovaný bleskozvod – certifikát a revíziu