ZABEZPEČOVACIE SYSTÉMY

Zabezpečovacie systémy inštalujeme predovšetkým do výrobných hál, logistických centier alebo kancelárskych budov pre našich firemných zákazníkov, ale aj pre fyzické osoby do rodinných domov, aby si dokázali zabezpečiť ochranu svojho majetku pred zlodejmi, neautorizovanými vstupmi cudzích osôb, vandalmi a podobne.

Inštalujeme zabezpečovacie systémy značky:

Rozsah zabezpečovacieho systému si vždy určuje klient sám podľa vlastných požiadaviek, môže obsahovať tieto zložky zabezpečovacieho systému:

Alarm

ktorý sa zapne pri narušení

Kamery

s požadovaným rozlíšením a uhlom otáčania

Vstupné zariadenie

na čipovú kartu, PIN kód, odtlačok prsta, …

Pohybové senzory

do interiéru aj exteriéru spojené